Golovin Sergei

From Sarov, Russia

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 543 17/36 2019-07-21 RR Moscow Open Riichi Marathon 2019
2 234 37/48 2019-01-13 RR Agari team tournament 2019