Keyl Anneke

From Netherlands

EMA: 08010173

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 980 2/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 860 7/44 2019-11-17 EMA Riichi Dutch Open 2019
3 516 16/32 2019-08-24 EMA Oranda Sai Kou 2019
4 395 27/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
5 396 85/140 2019-06-23 CHAMP. 5 European Riichi Championship 2019
6 137 45/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
7 681 16/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
8 886 5/36 2018-11-25 EMA Doitsu Jan Ou Taisen 2018
9 651 23/64 2018-11-11 EMA Riichi Dutch Open
10 843 9/52 2018-08-18 EMA Oranda Sai Kou 2018