Heide, Van Der Yvonne

From Netherlands

EMA: 08010052

Player page

Tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 843 9/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 558 20/44 2019-11-17 EMA Riichi Dutch Open 2019
3 806 7/32 2019-08-24 EMA Oranda Sai Kou 2019
4 235 40/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
5 1000 1/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
6 270 47/64 2018-11-11 EMA Riichi Dutch Open
7 137 45/52 2018-08-18 EMA Oranda Sai Kou 2018
8 596 20/48 2018-04-07 EMA Sakura Taikai 2018
9 894 6/48 2017-07-22 EMA Furiten 2017
10 0 48/48 2016-11-06 EMA Dutch Riichi Open 2016
11 717 37/128 2016-10-09 CHAMP. 4 European Riichi Championship 2016
12 891 7/56 2016-07-27 EMA Midsummer Riiverview 2016
13 256 33/44 2016-04-09 EMA Sakura Tai Kai 2016
14 857 10/64 2015-11-08 EMA Red fives 2015
15 543 17/36 2015-09-26 EMA Oranda Sai Kou 2015
16 681 16/48 2014-11-02 EMA Red Fives Dutch Open 2014
17 333 19/28 2014-10-25 EMA DOPPELTURNIER 2014 - Riichi open
18 419 19/32 2014-04-12 EMA Sakura Taikai 2014
19 298 34/48 2014-01-19 EMA Furiten-2014
20 395 27/44 2013-11-03 EMA Red-Fives Tournament
21 895 11/96 2013-09-22 CHAMP. 3 European Riichi Championship 2013
22 343 24/36 2013-08-31 EMA Oranda Sai-kou 2013
23 51 38/40 2013-04-14 EMA Sakura Tai Kai 2013
24 767 11/44 2012-12-02 EMA Red fives 2012
25 744 12/44 2012-09-30 EMA Oranda Sai-kou 2012
26 106 43/48 2012-04-14 EMA Sakura Tai Kai 2012
27 355 21/32 2011-11-06 EMA Red Fives Tournament 2011
28 776 16/68 2011-09-18 EMA Riichi Dutch Championship 2011
29 524 31/64 2011-04-16 EMA Cherry Blossom 2011
30 921 6/64 2011-03-20 EMA Paris Open 2011 - French Championship
31 1000 1/40 2010-09-25 EMA Kinryu Majan Taikai 2010
32 709 24/80 2010-07-10 CHAMP. 2 European Riichi Championship 2010
33 559 27/60 2010-02-27 EMA Cherry Blossom Tournament 2010
34 170 40/48 2009-09-26 EMA Kinryu Majan Taikai 2009
35 345 37/56 2009-02-28 EMA Cherry Blossom Tournament 2009
36 383 30/48 2008-09-27 EMA Kinryu Majan Taikai 2008
37 367 51/80 2008-06-22 CHAMP. 1 European Riichi Championship 2008