Oorschot, Van Gerda

From Netherlands

EMA: 08010003

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 922 5/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 884 6/44 2019-11-17 EMA Riichi Dutch Open 2019
3 419 19/32 2019-08-24 EMA Oranda Sai Kou 2019
4 814 9/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
5 820 26/140 2019-06-23 CHAMP. 5 European Riichi Championship 2019
6 922 5/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
7 851 8/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
8 1000 1/64 2018-11-11 EMA Riichi Dutch Open
9 704 9/28 2018-10-27 EMA Doppelturnier 2018 - Riichi open
10 490 27/52 2018-08-18 EMA Oranda Sai Kou 2018