Germeau Nathan

From Belgium

EMA: 02010057

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 667 18/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 326 30/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
3 894 6/48 2019-06-09 EMA Paris Riichi 2019 - French Championship
4 1000 1/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
5 872 7/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
6 0 36/36 2018-11-25 EMA Doitsu Jan Ou Taisen 2018
7 381 40/64 2018-11-11 EMA Riichi Dutch Open