Clubs

Name
Riichi-Nnov

Tournaments (2)

# Name Date City Type Players Sessions
1 Nizhny Novgorod Riichi Championship … 2015-08-22 Nizhny Novgorod EMA 36 4
2 Nizhny Novgorod riichi mahjong … 2015-03-15 Nizhny Novgorod RR 20 8

Players (16)

# Name Dan
1 Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 三段
2 Petrova Anna Petrova A. Petrova Anna 6級
3 Chechin Vadim Chechin V. Chechin Vadim
4 Demin Aleksander Demin A. Demin Aleksander
5 Fedorova Ulyana Fedorova U. Fedorova Ulyana
6 Fomin Stepan Fomin S. Fomin Stepan
7 Kiselev Aleksei Kiselev A. Kiselev Aleksei
8 Lebedeva Ekaterina Lebedeva E. Lebedeva Ekaterina
9 Lezhin Mikhail Lezhin M. Lezhin Mikhail
10 Nukolov Alexey Nukolov A. Nukolov Alexey
11 Petrov Alexey Petrov A. Petrov Alexey
12 Sazanov Alexander Sazanov A. Sazanov Alexander
13 Shashkin Yurii Shashkin Y. Shashkin Yurii
14 Sokolova Maria Sokolova M. Sokolova Maria
15 Tarakanova Varvara Tarakanova V. Tarakanova Varvara
16 Velikanov Vyacheslav Velikanov V. Velikanov Vyacheslav