Riichi-Nnov

https://vk.com/riichinnov

Nizhny Novgorod, Russia

Latest 5 tournaments

all tournaments
# Name Date City Type Players Sessions
1 Nizhny Novgorod Riichi Championship … 2015-08-22 Nizhny Novgorod EMA 36 4
2 Nizhny Novgorod riichi mahjong … 2015-03-15 Nizhny Novgorod RR 20 8