Players (3)

# Name Dan
1 Zaytsev Dmitry Zaytsev D. Zaytsev Dmitry 四段
2 Afonin Mikhail Afonin M. Afonin Mikhail
3 Kartashiov Pavel Kartashiov P. Kartashiov Pavel