Kopmanis Rudi

From Belgium

EMA: 02010025

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 784 12/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 791 10/44 2019-11-17 EMA Riichi Dutch Open 2019
3 930 4/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
4 787 11/48 2019-06-09 EMA Paris Riichi 2019 - French Championship
5 176 43/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
6 447 27/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019