Hadolt Matthias

From Austria

EMA: 01000132

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 26 39/40 2019-11-24 EMA Vienna Autumn Riichi Open 2019
2 867 3/16 2019-05-12 EMA Graz Open Riichi 2019
3 872 7/48 2018-10-21 EMA Austrian Riichi Open 2018
4 609 10/24 2018-04-28 EMA Graz Open Riichi Tournament 2018
5 179 33/40 2018-03-11 EMA Vienna Riichi Open 2018
6 514 18/36 2017-11-26 EMA Riichi Austrian Open 2017
7 323 22/32 2017-09-17 EMA Vienna Open Riichi Tournament 2017
8 556 13/28 2017-04-30 EMA Graz Open Riichi Tournament 2017
9 171 30/36 2016-10-23 EMA Vienna Open Riichi Tournament 2016