Gonstas Thomas

From Belgium

EMA: 02010061

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 686 17/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 529 25/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019