Thomas Quentin

From France

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 739 7/24 2013-10-19 EMA Lyon tournament
2 347 63/96 2013-09-22 CHAMP. 3 European Riichi Championship 2013
3 473 30/56 2012-12-16 EMA French Championship 2012
4 961 3/52 2012-06-30 EMA UK Riichi Open 2012
5 789 5/20 2012-06-02 EMA Tri Nitro Tournament Small Impact
6 851 8/48 2012-04-14 EMA Sakura Tai Kai 2012
7 692 13/40 2011-12-17 EMA Red Eyes Tournament 2011
8 97 29/32 2011-10-01 EMA Riichi Copenhagen Open 2011
9 507 34/68 2011-09-18 EMA Riichi Dutch Championship 2011
10 234 37/48 2011-06-25 EMA UK Riichi Open 2011