Sakhno Dmytro

From Poland

EMA: 19000083

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 630 11/28 2019-06-02 EMA Poteto Riichi Taikai 2019
2 968 2/32 2018-05-12 EMA Poteto Riichi Taikai 2018
3 481 15/28 2017-11-11 EMA Ostrava Riichi Open 2017
4 256 30/40 2017-07-29 EMA Dragon Owl Riichi Contest 2017
5 200 29/36 2017-03-11 EMA Poteto Riichi Taikai 2017