Bahiano Steenholm Isabel

From Denmark

EMA: 03000149

Player page

Tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 222 22/28 2020-02-22 EMA Riichi Copenhagen Open 2020
2 744 12/44 2019-09-29 EMA Open Danish Riichi Championship 2019
3 548 15/32 2019-05-26 EMA Norwegian Open Riichi Tournament 2019
4 267 12/16 2019-02-02 EMA Copenhagen Riichi Open 2019
5 926 3/28 2018-09-23 EMA Open Danish Riichi Championship 2018
6 526 10/20 2018-03-10 EMA Riichi Copenhagen Open 2018
7 413 132/224 2017-10-08 CHAMP. 2 World Riichi Championship 2017
8 913 3/24 2017-09-17 EMA Danish Riichi Championship 2017
9 252 96/128 2016-10-09 CHAMP. 4 European Riichi Championship 2016
10 957 2/24 2016-10-02 EMA Danish Riichi Championship 2016
11 684 7/20 2016-01-17 EMA Riichi Copenhagen Open 2016
12 630 11/28 2015-09-06 EMA Danish Riichi Open 2015
13 789 5/20 2015-03-29 EMA Swedish Open Riichi Mahjong 2015
14 935 3/32 2014-11-23 EMA Scarlet Dragon Tournament 2014
15 355 21/32 2014-09-21 EMA Copenhagen Riichi Open 2014
16 652 9/24 2014-08-31 EMA Danish Riichi Championship 2014
17 913 3/24 2013-10-06 EMA Riichi Copenhagen Open 2013
18 958 5/96 2013-09-22 CHAMP. 3 European Riichi Championship 2013
19 871 5/32 2012-09-30 EMA Riichi Copenhagen Open
20 645 12/32 2011-10-01 EMA Riichi Copenhagen Open 2011
21 652 9/24 2011-08-28 EMA Riichi Danish Championship 2011
22 226 25/32 2009-10-03 EMA Riichi Danish Championship 2009
23 133 14/16 2009-08-29 EMA Aarhus Open 2009