Players (4)

# Name Dan
1 Rozhdestvenskaya Mariya Rozhdestvenskaya M. Rozhdestvenskaya Mariya 初段
2 Osipov Georgiy Osipov G. Osipov Georgiy 9級
3 Efimenko Vadim Efimenko V. Efimenko Vadim
4 Radionov Dmitriy Radionov D. Radionov Dmitriy