Players (4)

# Name Dan
1 Kaunov Vladimir Kaunov V. Kaunov Vladimir
2 Lamakin Andrei Lamakin A. Lamakin Andrei
3 Ufimtsev Iurii Ufimtsev I. Ufimtsev Iurii
4 Ufimtseva Margarita Ufimtseva M. Ufimtseva Margarita