Players (5)

# Name Dan
1 Kaunov Vladimir Kaunov V. Kaunov Vladimir
2 Lamakin Andrei Lamakin A. Lamakin Andrei
3 Serdyukov Egor Serdyukov E. Serdyukov Egor
4 Ufimtsev Iurii Ufimtsev I. Ufimtsev Iurii
5 Ufimtseva Margarita Ufimtseva M. Ufimtseva Margarita