Players (3)

# Name Dan
1 Kaunov Vladimir Kaunov V. Kaunov Vladimir 四段
2 Trocenko Filipp Trocenko F. Trocenko Filipp 四段
3 Ufimtseva Margarita Ufimtseva M. Ufimtseva Margarita